Tập đoàn The Vissai tiên phong phát triển bền vững ngành xi măng tại Việt Nam

Dec,30,2021 08:55:37

Với khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư phát triển bền vững, Tập đoàn The Vissai luôn hướng tới các sản phẩm được sản xuất bảo vệ môi trường, giảm phát thải nhà kính.

 

Năm 2015, Tập đoàn The Vissai đã ký kết dự án Zebra nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất xi măng với công ty liên doanh Holcim Việt Nam tại Công ty CP Vissai Ninh Bình. Sau đó, tập đoàn áp dụng đồng bộ cho 4 đơn vị sản xuất trực thuộc là Công ty CP Vissai Hà Nam, Công ty CP XM Đồng Bành, Công ty CP XM Sông Lam, Công ty CP XM Sông Lam 2 để đảm bảo mục tiêu tiết kiệm năng lượng và tài nguyên khoáng sản không tái tạo, tận dụng tối đa phế thải công - nông nghiệp phục vụ cho quá trình sản xuất, bảo vệ môi trường, giảm phát thải nhà kính.

Tập đoàn The Vissai tiên phong phát triển bền vững ngành xi măng tại Việt Nam

Tập đoàn The Vissai tiên phong phát triển bền vững ngành xi măng tại Việt Nam.

Tập đoàn The Vissai tiên phong phát triển bền vững ngành xi măng tại Việt Nam

Công ty CP Vissai Ninh Bình.

Tập đoàn The Vissai tiên phong phát triển bền vững ngành xi măng tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Xi măng Sông Lam.

Hiện nay, toàn bộ 9 dây chuyền sản xuất của Tập đoàn The Vissai đã áp dụng công nghệ tận dụng nhiệt dư khí thải bên cạnh việc lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động nhằm kiểm soát thành phần ô nhiễm và khói bụi trong khí thải luôn ở mức cho phép. Tập đoàn The Vissai mong muốn là lá cờ đầu thực thi định hướng "Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững" trong 17 mục tiêu Phát triển bền vững đến năm 2030 của quốc gia nói chung và mục tiêu chuyển màu từ "xám" thành "xanh" của ngành xi măng nói riêng.

By: dantri.com.vn

Tập đoàn The Vissai tiên phong phát triển bền vững ngành xi măng tại Việt Nam - Doanh Nghiệp