Bảng lương chi tiết cho các vị trí việc làm từ 1/7/2024

Jun,04,2024 09:19:59

Cải cách tiền lương là một quá trình thay đổi toàn diện về tiền lương đối với các cán bộ công chức, viên chức lực lượng vũ trang và lao động. Việc cải cách tiền lương hoàn toàn phụ hợp với xu hướng của thời đại giúp cho các cán bộ, công chức viên chức có một cuộc sống ổn định hơn. Đồng thời, việc cải cách tiền lương sẽ giúp thúc đẩy tinh thần làm việc cho các cán bộ công chức viên chức. 

Bảng lương cán bố công chức,viên chức hiện nay

Từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6, tiền lương cán bộ, công chức, viên chức vẫn tính theo quy định hiện hành, dựa trên lương cơ sở và hệ số lương.

Công thức tính tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương.

Hệ số lương hiện hưởng đang được quy định cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 204/2004 của Chính phủ theo nguyên tắc công chức được bổ nhiệm vào ngạch nào thì được xếp lương theo ngạch đó. Mức lương cơ sở hiện nay là 1,8 triệu đồng/tháng căn cứ theo Nghị định 24/2023 của Chính phủ.

Bảng lương công chức viên chức từ ngày 1/1 đến hết ngày 30/6 được tính như sau:

Bảng lương chi tiết cho các vị trí việc làm từ 1/7/2024

Bảng lương công nhân viên chức từ 1/7/2024

Theo bảng lương viên chức nêu trên, tiền lương viên chức thấp nhất là 2.700.000 đồng/tháng (tương ứng hệ số 1.50) và cao nhất là 14.400.000 đồng (tương ứng hệ số 8.00 của công chức loại A3 nhóm 1).

Bảng lương chi tiết cho các vị trí việc làm từ 1/7/2024

Chi tiết bảng lương của cán bộ công chức từ 1/7

Bảng lương mới theo vị trí việc làm từ ngày 1/7

Hiện nay chi tiết về bảng lương của các vị trí việc làm là vấn đề được rất nhiều người quan tâm , sẽ có 5 bảng lương mới tương ứng với vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

- 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo. Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất.

Bảng lương chi tiết cho các vị trí việc làm từ 1/7/2024

Chi tiết bảng lương

- 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo. Mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc: Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề...

- 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).

- 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

- 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

x Chia sẻTheo: giaitri.thoibaovhnt.vn copy linkLink bài gốcTác giả: Min Min

By: Nguồn phunutoday.vn

    Tags:
  1. bảng lương
  2. tăng lương

Bảng lương chi tiết cho các vị trí việc làm từ 1/7/2024 - TIN TỨC